Oefentherapie Cesar

Oefentherapie is een houdings- en bewegingstherapie die gericht is op het verhelpen, verminderen of leren omgaan met lichamelijke klachten. De behandeling is gericht op de dagelijkse activiteiten van de cliënt.

Om te beginnen wordt er nagegaan in hoeverre de aanwezige klachten samenhangen met het houdings- en bewegingspatroon van de cliënt om zo te bepalen of Oefentherapie de meest geschikte behandelmethode is.

Vervolgens wordt er samen met de cliënt bekeken op welke manier het lichaam momenteel wordt gebruik en belast. Naar aanleiding van deze gegevens wordt een behandeldoel en plan opgesteld. Indien noodzakelijk worden er ondersteunende oefeningen gedaan, bijvoorbeeld om de kracht van de spieren of de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren.

Oefentherapie is een behandelmethode waarbij het grootste deel van de therapie gedaan wordt door de cliënt zelf. Houdings- en bewegingsadviezen moeten door de cliënt worden geïntegreerd in hun dagelijks leven. Hierdoor heeft de cliënt zijn eigen herstelproces in handen.

Klachten die door middel van de oefentherapie behandeld kunnen worden zijn:

  • nek-schouderklachten;
  • rugklachten;
  • klachten die voortvloeien uit bovenstaande, bijv. spanningshoofdpijn;
  • arbeidsgerelateerde klachten;
  • lichamelijke klachten als gevolg van neurologische aandoeningen (bijv. Parkinson, hernia);
  • lichamelijke klachten als gevolg van orthopedische aandoeningen (bijv. artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann, scoliose);
  • lichamelijke klachten als gevolg van reumatische aandoeningen;
  • CANS (voorheen RSI)

Buiten het behandelen van houdings- en bewegingsgerelateerde klachten kan oefentherapie ook preventief in worden gezet. Voorkomen is immers beter dan genezen