Home

Welkom op de website van Beijer Oefentherapie

U kunt hier terecht voor zowel reguliere oefentherapie als kinderoefentherapie.

Beijer Oefentherapie heeft twee vestigingen, één in Wijk en Aalburg en één in Dordrecht.

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie is een houdings- en bewegingstherapie die gericht is op het verhelpen, verminderen of leren omgaan met lichamelijke klachten. De behandeling is gericht op de dagelijkse activiteiten van de cliënt.

Om te beginnen wordt er nagegaan in hoeverre de aanwezige klachten samenhangen met het houdings- en bewegingspatroon van de cliënt om zo te bepalen of Oefentherapie de meest geschikte behandelmethode is.

Vervolgens wordt er samen met de cliënt bekeken op welke manier het lichaam momenteel wordt gebruik en belast. Naar aanleiding van deze gegevens wordt een behandeldoel en plan opgesteld. Indien noodzakelijk worden er ondersteunende oefeningen gedaan, bijvoorbeeld om de kracht van de spieren of de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren.

Oefentherapie is een behandelmethode waarbij het grootste deel van de therapie gedaan wordt door de cliënt zelf. Houdings- en bewegingsadviezen moeten door de cliënt worden geïntegreerd in hun dagelijks leven. Hierdoor heeft de cliënt zijn eigen herstelproces in handen.

Klachten die door middel van de oefentherapie behandeld kunnen worden zijn:

  • nek-schouderklachten;
  • rugklachten;
  • klachten die voortvloeien uit bovenstaande, bijv. spanningshoofdpijn;
  • arbeidsgerelateerde klachten;
  • lichamelijke klachten als gevolg van neurologische aandoeningen (bijv. Parkinson, hernia);
  • lichamelijke klachten als gevolg van orthopedische aandoeningen (bijv. artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann, scoliose);
  • lichamelijke klachten als gevolg van reumatische aandoeningen;
  • CANS (voorheen RSI)

Buiten het behandelen van houdings- en bewegingsgerelateerde klachten kan oefentherapie ook preventief in worden gezet. Voorkomen is immers beter dan genezen

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen

Contact

Gegevens:

Telefoonnummer:            0639577945

Email:                                       info@beijer-oefentherapie.nl

Openingstijden:

Behandeling is enkel op afspraak.

Wijk en Aalburg:

Vrijdag: 15.00 – 18.00